Description

diskriminacija do koje dolazi kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa stavlja osobe jednog spola u nepovoljniji položaj u usporedbi s osobama drugog spola, osim ako ta odredba, kriterij ili praksa nije objektivno opravdana legitimnim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja prikladna su i nužna

Additional notes and information

Koncept je usmjeren na učinke nekog pravila ili prakse te uzima u obzir svakodnevne društvene pojave. Neizravna se diskriminacija pojavljuje kada zakon, politika ili program naizgled ne djeluje diskriminatorno, ali ima diskriminirajući učinak prilikom provedbe. To se može dogoditi, na primjer, kada su žene u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u pogledu iskorištavanja određene mogućnosti ili beneficije zahvaljujući već postojećim neravnopravnostima. Provedba rodno neutralnog zakona može ostaviti postojeću neravnopravnost nepromijenjenom ili je čak pogoršati.