Description

gelijk loon voor arbeid waaraan gelijke waarde wordt toegekend, zonder discriminatie op grond van sekse of burgerlijke staat, met betrekking tot alle aspecten van het loon en de beloningsvoorwaarden