Description

vienāda samaksa par vienādas vērtības darbu, nediskriminējot dzimuma vai ģimenes stāvokļa dēļ, ņemot vērā visus samaksas aspektus un atalgojuma nosacījumus