Description

perspektiv, der tager hensyn til kønsbaserede forskelle i relation til et socialt fænomen, en politik eller en proces

Additional notes and information

Kønsperspektivet fokuserer især på de kønsbestemte forskelle i status og magt og vurderer, hvordan denne forskelsbehandling former kvinders og mænds umiddelbare behov og langsigtede interesser. I lovgivningsmæssig sammenhæng er kønsperspektivet en strategi, der henviser til, at problemstillinger og erfaringer, der berører begge køn, integreres i udvikling, implementering, overvågning og evaluering af politikker og programmer på alle politiske, økonomiske og samfundsmæssige områder, så lovgivningen er ligeligt til gavn for både kvinder og mænd og hindrer uligheden i at vare ved.