Description

A adopta o perspectivă de gen înseamnă a lua în considerare diferenţele de gen atunci când se analizează orice fenomen, politică sau proces social. Perspectiva de gen pune accent în mod particular pe diferenţele de gen în status şi putere şi ia în considerare modul în care discriminarea modelează nevoile imediate dar şi interesele de lungă durată ale femeilor şi bărbaţilor. În contextul elaborării unei politici publice o perspectivă de gen este o strategie de integrare a intereselor şi experienţelor femeilor şi bărbaţilor în faza de design, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor şi programelor în toate sferele politice, economice şi sociale astfel încât femeile şi bărbaţii să beneficieze în mod egal de rezltatele acelei politici şi inegalitatea să nu fie perpetuată.