Description

Atsižvelgia į lyčių skirtumus, vertinant bet kokį socialinį reiškinį, politiką ar procesą. Lyčių perspektyva daugiausia dėmesio skiria statuso ir galios skirtumams lyties požiūriu ir mano, kad tokia diskriminacija formuoja neatidėliotinus moterų ir vyrų poreikius bei ilgalaikius interesus.

Additional notes and information

Politikos kontekste, lyčių perspektyvos įvertinimas yra strategija, leidžianti moterų ir vyrų problemas ir patirtis integruoti kuriant, įgyvendinant, stebint ir vertinant politikas ir programas visose politinėse, ekonominėse ir socialinėse srityse, tam kad moterys ir vyrai gautų vienodą naudą, o nelygybė nebūtų įtvirtinta.