Description

Vidik, pri katerem na kateri koli družbeni pojav, proces ali javno politiko gledamo z upoštevanjem razlike med spoloma.

Additional notes and information

Vidik spola se osredotoča zlasti na razlike med spoloma v statusu in moči ter razkriva, kako taka diskriminacija oblikuje tako neposredne potrebe kot dolgoročne interese žensk in moških. V javnopolitičnem kontekstu je pogled z vidika spola strategija, s katero vprašanja in izkušnje tako žensk kot moških postanejo neločljiva razsežnost oblikovanja, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja javnih politik in programov v vseh političnih, ekonomskih in socialnih sferah, tako da imajo od njih koristi tako ženske kot moški, in se ne ohranja neenakost.