Description

valamely társadalmi jelenség, politika vagy folyamat vizsgálatakor a nemi alapú különbségeket figyelembe vevő nézőpont

Additional notes and information

A nemi dimenzió különösen a státusz és a hatalom tekintetében fennálló, nemi alapú különbségekre összpontosít, és azt vizsgálja, miként formálja ez a megkülönböztetés a nők és a férfiak közvetlen szükségleteit, valamint hosszú távú érdekeit. Szakpolitikai összefüggésben a nemi dimenzió alkalmazása olyan stratégia, amelynek célja, hogy a nők és a férfiak megfontolásai és tapasztalatai a politikák és a programok kialakításának, végrehajtásának, nyomon követésének és értékelésének szerves dimenzióját képezzék valamennyi politikai, gazdasági és társadalmi területen, hogy ezáltal a nők és a férfiak egyformán profitáljanak, és ne állandósuljon az egyenlőtlenség.