Description

Rodna perspektiva znači uzimanje u obzir rodnih razlika kada se posmatra bilo koji društveni fenomen, politika ili proces.

Additional notes and information

Rodna perspektiva se posebno fokusira na rodne razlike u statusu i moći i razmatra kako takva diskriminacija oblikuje neposredne potrebe, kao i dugoročne interese žena i muškaraca. U kontekstu politike, preuzimanje rodne perspektive je strategija kako bi interesi i iskustva i žena i muškaraca postali integralna dimenzija osmišljavanja, provođenja, praćenja i evaluacije politika i programa u svim političkim, ekonomskim i društvenim sferama, tako da žene i muškarci imaju jednaku korist, a nejednakost se ne nastavlja.