Description

Родна перспектива значи узимање у обзир родних разлика када се посматра било који друштвени феномен, политика или процес.

Additional notes and information

Родна перспектива се посебно фокусира на родне разлике у статусу и моћи и разматра како таква дискриминација обликује непосредне потребе, као и дугорочне интересе жена и мушкараца. У контексту политике, узимање родне перспективе је стратегија како би интереси и искуства и жена и мушкараца постали интегрална димензија осмишљавања, спровођења, праћења и евалуације политика и програма у свим политичким, економским и друштвеним сферама, тако да жене и мушкарци имају једнаку корист, а неједнакост се не наставља.