Description

perspectief dat rekening houdt met de verschillen tussen vrouwen en mannen wanneer wordt gekeken naar een sociaal verschijnsel, een bepaald beleidsterrein of een proces

Additional notes and information

Het genderperspectief richt zich in het bijzonder op verschillen tussen vrouwen en mannen in status en macht, en gaat na hoe een dergelijke discriminatie de onmiddellijke behoeften, evenals de langetermijnbelangen, van vrouwen en mannen vorm geeft. In een beleidskader is het innemen van een genderperspectief een strategie voor het maken van zowel vrouwen- als mannenaangelegenheden en -ervaringen een integraal aspect van het ontwerp, de implementatie, de monitoring en evaluatie van beleid en programma's in alle politieke, economische en maatschappelijke domeinen, zodat vrouwen en mannen gelijkelijk profiteren en ongelijkheid niet blijft voortbestaan.