Description

Valitsuse või parlamendi määratud isik, kes on olulisel määral sõltumatu ja kelle ülesanne on esindada avalikkuse huve, kui ta uurib kaebusi haldusliku omavoli või õiguste rikkumiste kohta

Additional notes and information

Paljudes riikides, kus ombudsmani ülesanne on ka inimõiguste kaitsmine, on ombudsman ka riiklik inimõiguste kaitse asutus.