Description

osoba koju obično imenuje vlada ili parlament, koja ima značajan stupanj neovisnosti i ovlasti za zastupanje interesa javnosti istražujući i rješavajući pritužbe povezane s lošom upravom ili kršenjem prava

Additional notes and information

U mnogim zemljama u kojima dužnosti pravobranitelja uključuju zaštitu ljudskih prava, institucija pravobranitelja priznata je kao nacionalna institucija za ljudska prava.