Description

Ombudsmena ili ombudsmenku obično imenuje vlada ili parlament, ali oni imaju značajan stepen nezavisnosti i zaduženi su da zastupaju interese javnosti istragom i rješavanjem žalbi na loše upravljanje ili kršenje prava.

Additional notes and information

U mnogim zemljama u kojima odgovornost ombudsmena uključuje zaštitu ljudskih prava, ombudsmen je prepoznat kao državna institucija za ljudska prava.