Description

prasti valdības vai parlamenta iecelta persona, kurai ir būtisks neatkarības līmenis un kura ir pilnvarota pārstāvēt sabiedrības intereses, izmeklējot un izskatot sūdzības par administratīvām kļūmēm vai tiesību pārkāpumiem

Additional notes and information

Daudzās valstīs, kur ombuda pienākumos ietilpst cilvēktiesību aizsardzība, ombuds ir atzīta valsts cilvēktiesību institūcija