Description

Омбудсмана обично именује влада или парламент, али он има значајан степен независности и задужен је да заступа интересе јавности истрагом и решавањем жалби на лоше управљање или кршење права. Видети такође: националне институције за људска права

Additional notes and information

У многим земљама у којима одговорност омбудсмана укључује заштиту људских права, омбудсман је препознат као национална институција за људска права.