Description

osoba zvyčajne menovaná vládou alebo parlamentom, ktorá disponuje značnou nezávislosťou a je poverená zastupovaním záujmov verejnosti pri vyšetrovaní a riešení sťažností na nesprávny úradný postup alebo porušenie práv

Additional notes and information

V mnohých krajinách, v ktorých zodpovednosť ombudsmana/ky zahŕňa ochranu ľudských práv, je ombudsman/ka uznávaný/a ako národná inštitúcia pre ľudské práva.