Description

Националне институције за људска права су независна тела основана према домаћем закону са мандатом да штите и промовишу људска права у држави.

Additional notes and information

Такве институције су кључни елементи снажног, ефикасног националног система заштите људских права, под условом да су утемељене у националном закону, независне од владе, имају широки мандат да покрију све међународне стандарде људских права, поткрепљене разноврсним чланством, уложеним у одговорност за рад са цивилним друштвом и државом и добро функционисање. Националне институције за људска права имају моћ промоције и заштите људских права. Промоција људских права укључује пружање савета влади и парламенту о разним питањима људских права и подизање свести о људским правима. Моћ националних институција за људска права да штите људска права укључује праћење кршења људских права и давање препорука за побољшање стања људских права на терену. У погледу заштите, њихов мандат такође може укључивати овлашћење да примају, истражују и решавају жалбе и дају одговарајуће препоруке, попут предлагања новог законодавства и предлагања ревизије постојећег законодавства или нових мера политике. Широк спектар постојећих националних институција за људска права укључује: комисије, институције омбудсмана и институте или центре. На пример, националне институције за људска права у неким државама чланицама ЕУ такође функционишу као equality bodies тела за једнакост према законодавству ЕУ.