Description

pagal šalies įstatymus įsteigtos nepriklausomos institucijos, įgaliotos saugoti ir skatinti žmogaus teises toje valstybėje

Additional notes and information

Tokios institucijos tampa esminia stiprios ir veiksmingos nacionalinės žmogaus teisių apsaugos sistemos dalimi, jeigu jų veikla yra grindžiama nacionaliniais teisės aktais, yra nepriklausoma nuo vyriausybės, remiasi plačiais įgaliojimais aprėpti visus tarptautinius žmogaus teisių standartus, yra grindžiama įvairia naryste ir atsakomybe dirbi su pilietine visuomene ir valstybe ir jeigu jos gerai atlieka savo funkcijas. NŽTI įgaliotos skatinti ir ginti žmogaus teises. Žmogaus teisių skatinimas reiškia patarimų įvairiais žmogaus teisių klausimais teikimą vyriausybėms ir parlamentams ir informuotumo apie žmogaus teises didinimą. NŽTI įgaliojimai ginti žmogaus teises apima žmogaus teisių pažeidimų stebėseną ir rekomendacijų, kaip gerinti žmogaus teisių padėtį vietoje, teikimą. Kalbant apie teisių apsaugą, šie įgaliojimai taip pat gali apimti teisę gauti, tirti ir spręsti skundus ir teikti atitinkamas rekomendacijas, pavyzdžiui, siūlant naujus teisės aktus, darant galiojančių teisės aktų pakeitimus arba imantis naujų politikos priemonių. Šiuo metu NŽTI gali būti: komisijos, kontrolieriaus tarnybos, institutai arba centrai. Kai kuriose ES valstybėse narėse NŽTI taip pat veikia kaip lygybės institucijos pagal ES teisę.