Description

Kansallisen lainsäädännön nojalla perustetut riippumattomat elimet, joiden tehtävänä on suojella ja edistää ihmisoikeuksia kyseisessä valtiossa

Additional notes and information

Tällaiset instituutiot ovat keskeisiä tekijöitä vahvassa ja tehokkaassa kansallisessa ihmisoikeuksien suojelujärjestelmässä edellyttäen, että ne perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön, ne ovat riippumattomia hallituksesta, niillä on vahva toimeksianto kattaa kaikki kansainväliset ihmisoikeusstandardit, niitä tukee jäsenten moninaisuus, niiden velvollisuutena on työskentely sekä kansalaisyhteiskunnan että valtion kanssa ja ne toimivat moitteettomasti. Kansallisilla ihmisoikeusinstituutioilla on valtuudet edistää ja suojella ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksien edistäminen sisältää hallituksen ja parlamentin neuvonnan erilaisissa ihmisoikeuskysymyksissä ja valistuksen ihmisoikeuksista. Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden valta suojella ihmisoikeuksia sisältää ihmisoikeusloukkausten seurannan ja suositusten tekemisen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi käytännössä. Suojelun osalta niiden toimeksiantoon voi myös kuulua valta vastaanottaa, tutkia ja ratkaista valituksia ja antaa asiaankuuluvia suosituksia, kuten uuden lainsäädännön ehdottaminen ja tarkistusten esittäminen voimassa olevaan lainsäädäntöön tai uusien poliittisten toimenpiteiden ehdottaminen. Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden laaja kirjo sisältää komissiot, oikeusasiamiesten instituutiot ja instituutit ja keskukset. Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot toimivat joissakin EU:n jäsenvaltioissa myös esimerkiksi tasa-arvoeliminä EU:n lainsäädännön nojalla.