Description

Rodno sljepilo je nepriznavanje da su određene uloge i odgovornosti pripisane ženama/djevojčicama i muškarcima/dječacima ili im se nameću u određenom socijalnom, kulturnom, ekonomskom i političkom kontekstu.

Additional notes and information

Rodno slijepi projekti, programi, politike i stavovi ne uzimaju u obzir ove različite uloge i različite potrebe. Stoga održavaju status quo i neće pomoći u transformisanju nejednake strukture rodnih odnosa.