Description

neprepoznavanje činjenice da su uloge i odgovornosti dodijeljene ili nametnute ženama/djevojčicama i muškarcima/dječacima u određenim društvenim, kulturnim, ekonomskim i političkim kontekstima

Additional notes and information

Projekti, programi, politike i stavovi neosjetljivi na rodne razlike ne uzimaju u obzir ove različite uloge i drugačije potrebe. Stoga održavaju nepromijenjeno stanje i ne pomažu u preobrazbi nejednakih struktura rodnih odnosa.