Description

Sukupuoliroolien ja sukupuolen merkityksen sosiaalisissa, kulttuurisissa, taloudellisissa ja poliittiisissa yhteyksissä tunnistamatta jättäminen

Additional notes and information

Sukupuolisokeissa hankkeissa, ohjelmissa, toimintalinjoissa ja asenteissa ei oteta huomioon näitä eri rooleja ja erilaisia tarpeita. Ne pitävät siten yllä vallitsevaa tilannetta eivätkä auta muuttamaan sukupuolten suhteiden epätasa-arvoista rakennetta.