Description

manglende anerkendelse af, at kvinder/piger og mænd/drenge tillægges eller pålægges roller og ansvarsområder i specifikke sociale, kulturelle, økonomiske og politiske sammenhænge

Additional notes and information

Kønsblinde projekter, programmer, politikker og holdninger tager ikke højde for disse forskellige roller og forskellige behov. De opretholder derfor status quo og vil ikke bidrage til at ændre kønsrelationernes ulige struktur.