Description

gan a aithint go ndéantar róil agus freagrachtaí ban/cailíní agus fear/buachaillí a lua leo, nó a chur i gcion orthu, i gcomhthéacsanna sóisialta, cultúrtha, eacnamaíocha agus polaitiúla sonracha

Additional notes and information

Ní chuireann tionscadail, cláir, beartais agus dearcthaí atá dall ó thaobh inscne de na róil éagsúla agus na riachtanais ilghnéitheacha seo san áireamh. Cothaíonn siad an status quo dá bhrí sin agus ní chabhróidh siad chun an struchtúr neamhionann a bhaineann le caidreamh inscne a bhunathrú.