Description

nespēja atzīt, ka sieviešu/meiteņu un vīriešu/zēnu lomas un pienākumi tiek piedēvēti vai uztiepti konkrētā sociālā, kultūras, ekonomikas un politikas kontekstā