Description

nerecunoaşte a caracterul atribuit, impus al rolurilor și responsabilităților femeilor /fetelor și bărbaților/băieților în contexte sociale, culturale, economice și politice specifice.

Additional notes and information

Proiectele, programele, politicile și atitudinile insensibile la gen nu iau în considerare roluri și nevoi de gen diferite. Ele întrețin astfel status quo-ul și nu sprijină transformarea structurii inegale a relațiilor de gen.