Description

in-nuqqas ta’ rikonoxximent li l-irwoli u r-responsabbiltajiet tan-nisa/ tfajliet u irġiel/subien huwa attribwit għal, jew impost fuqhom f’kuntesti speċifiċi soċjali, kulturali, ekonomiċi u politiċi.

Additional notes and information

Il-proġetti, il-programmi, il-politiki u l-attitudnijiet li ma jħarsux lejn is-sessi ma jqisux dawn ir-rwoli differenti u l-ħtiġijiet differenti. Għalhekk iżommu l-istatus quo u mhux ser jgħinu biex tiġi trasformata l-istruttura inugwali tar-relazzjonijiet bejn is-sessi.