Description

Родно слепило је непризнавање да су одређене улоге и одговорности приписане женама/девојчицама и мушкарацима/дечацима или им се намећу у одређеном социјалном, културном, економском и политичком контексту. Видети такође: родно неутрално; родно осетљиво

Additional notes and information

Родно слепи пројекти, програми, политике и ставови не узимају у обзир ове различите улоге и различите потребе. Стога одржавају status quo и неће помоћи у трансформисању неједнаке структуре родних односа.