Description

neuznávání skutečnosti, že role a zodpovědnosti jsou ženám, dívkám, mužům a chlapcům připisovány či vnucovány konkrétními sociálními, kulturními, hospodářskými a politickými souvislostmi

Additional notes and information

Projekty, programy, politiky a postoje, které jsou genderově slepé, nezohledňují rozdíly v rolích a potřebách žen a mužů. Proto zachovávají dosavadní stav a nepřispívají k přeměně nerovných struktur genderových vztahů.