Description

niezdolność do dostrzeżenia faktu, że role i obowiązki są przypisywane lub narzucane kobietom/dziewczętom i mężczyznom/chłopcom w specyficznych kontekstach społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych

Additional notes and information

Projekty, programy, polityki i postawy obojętne wobec problematyki płci nie biorą pod uwagę tych różnych ról i odmiennych potrzeb. Zachowują one zatem status quo i nie pomagają w transformacji nierównej struktury relacji względem płci.