Description

pojęcie zakładające, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają równy dostęp do wszelkich szczególnych zasobów (materialnych, finansowych, ludzkich, społecznych, politycznych, itd.), mogą je użytkować i czerpać z nich korzyści