Description

koncepcija, kas paredz, ka sievietēm un vīriešiem ir vienlīdzīga visu konkrēto resursu (materiālo, finanšu, cilvēkresursu, sociālo, politisko utt.) pieejamība, izmantošanas iespēja un ieguvums no tiem