Description

koncept som innebär att både kvinnor och män har tillgång till, och kan använda och utnyttja, samtliga specifika resurser (materiella, finansiella, mänskliga, sociala, politiska osv.) på lika villkor