Description

Једнак приступ ресурсима подразумева да жене имају могућности једанаког приступа, коришћења и користи од свих посебних ресурса (материјалних, финансијских, људских, социјалних, политичких, и тако даље).