Description

koncept, z ktorého vyplýva, že ženy aj muži majú rovnaký prístup ku všetkým špecifickým zdrojom (materiálnym, finančným, ľudským, sociálnym, politickým atď.) a rovnakú možnosť využívať ich