Description

koncept koji podrazumijeva da i žene i muškarci imaju jednak pristup resursima te da ih mogu jednako koristiti i imati jednaku korist od svih vrsta resursa (materijalnih, financijskih, ljudskih, društvenih, političkih i sl.)