Description

uspořádání, z nějž vyplývá, že ženy i muži mají rovný přístup ke všem zdrojům (hmotným, finančním, lidským, sociálním, politickým atd.), mohou je rovnoprávně využívat a mít z nich prospěch