Description

kunċett li jimplika li n-nisa u l-irġiel għandhom aċċess ugwali għal, l-użu ta’ u jibbenefikaw mir-riżorsi speċifiċi kollha (materjali, finanzjarji, umani, soċjali, politiċi, eċċ)