Description

Jednak pristup resursima podrazumijeva da žene imaju mogućnosti jednakog pristupa, korištenja i koristi od svih posebnih resursa (materijalnih, finansijskih, ljudskih, socijalnih, političkih i tako dalje).