Description

Väkivallan ja ihmiskaupan uhrin uhriutuminen

Additional notes and information

Toissijaisen uhriutumisenriskin rajoittamiseksi tai välttämiseksi uhrille on annettava erityisneuvontaa, tukea ja avustuspalveluita sekä yleiset menettelyjä ja palveluja koskevat oikeudet, mukaan lukien tiedonsaantioikeudet, uhrien ihmisarvon kunnioittamista kuulustelun aikana koskevat oikeudet (pidättäytyminen toimista, jotka voivat johtaa tutkinnassa uhrin toissijaiseen uhriutumiseen), tiettyjen uhrien nimettömyys, oikeudenkäynnit suljetuin ovin tietyissä tapauksissa, kätkeminen tekijältä todistamisen aikana, uhrin kysymyksiin erikoistuneet virkailijat jne.