Description

victimisatie van het slachtoffer van een gewelddaad en mensenhandel

Additional notes and information

Om het risico van secundaire victimisatie te beperken of te voorkomen moeten aan slachtoffers een aantal specifieke diensten op het gebied van begeleiding, ondersteuning en bijstand worden geleverd, evenals algemene rechten inzake procedures en diensten, waaronder recht op informatie, respect voor de waardigheid van slachtoffers tijdens ondervragingen (geen handelingen verrichten die kunnen leiden tot secundaire victimisatie van het slachtoffer tijdens het onderzoek), anonimiteit voor sommige slachtoffers, in sommige gevallen processen achter gesloten deuren, afscherming van de dader tijdens het afleggen van een getuigenverklaring, functionarissen die gespecialiseerd zijn in slachtofferkwesties, enz.