Description

viktimizacija žrtve bilo kojeg oblika nasilja i trgovine ljudima

Additional notes and information

Kako bi se izbjegao svaki rizik od sekundarne viktimizacije, žrtvi je potrebno omogućiti posebno savjetovanje, potporu i pomoć, kao i opća postupovna prava i prava na pristup uslugama, uključujući pravo na informacije, uvažavanje žrtvina dostojanstva za vrijeme ispitivanja (suzdržavanje od postupaka koji mogu dovesti do sekundarne viktimizacije žrtve tijekom ispitivanja), anonimnost za određene žrtve, u nekim slučajevima sudske postupke zatvorene za javnost, odvajanje od počinitelja djela tijekom svjedočenja, službenike specijalizirane za probleme žrtava i slično.