Description

Sekundær viktimisering sker, når offeret lider yderligere skade ikke som et direkte resultat af den kriminelle handling, men på grund af den måde, hvorpå institutioner og andre personer behandler offeret. Sekundær viktimisering kan være forårsaget af for eksempel gentagen eksponering af offeret for gerningsmanden, gentagen forhør om de samme kendsgerninger, brug af upassende sprog eller ufølsomme kommentarer fremsat af alle dem, der kommer i kontakt med offeret

Additional notes and information

For at begrænse eller undgå risiko for sekundær viktimisering skal der iværksættes et antal specifikke rådgivnings-, støtte- og hjælpetjenester for et offer, ligesom der skal iværksættes overordnede procedurer og tilvejebringes serviceydelser i henhold til offerents rettigheder, herunder oplysningsrettigheder, respekt for offerets værdighed under afhøring (afståelse fra handlinger, der kan føre til sekundær viktimisering af offeret i forbindelse med undersøgelsen), anonymitet for visse ofre, rettergang for lukkede døre i visse tilfælde, afskærmning fra gerningsmanden i forbindelse med vidneforklaring, personale specialiseret i offerspørgsmål osv.