Description

Druhotná viktimizace se odehrává pokud oběť trpí dalším poškozením ne jako přímým důsledkem trestného činu, ale kvůli způsobu jakým instituce a další individua zacházejí s obětí. Druhotná viktimizace může být způsobena , např. opakovaným vystavením oběti pachateli, opakovaným vyslýcháním o stejných faktech, užíváním nevhodného jazyka nebo necitlivé komentáře těch, kdo přijdou do styku s obětí.

Additional notes and information

Aby se předešlo riziku sekundární viktimizace, je třeba oběti poskytnout řadu zvláštních služeb poradenství, podpory a pomoci, zajistit její obecná procesní práva a právo učinit podání u příslušných orgánů, dále právo na informace, respektování její důstojnosti během výslechu (požadavek zdržet se během vyšetřování jednání, jež by mohlo vést k sekundární viktimizaci oběti), anonymitu určitých obětí, soudní řízení v určitých věcech s vyloučením veřejnosti, oddělení oběti od pachatele během svědecké výpovědi, zajistit pracovníky specializované na problematiku obětí atd.