Description

bet kokį smurto ir prekybos žmonėmis veiksmą patyrusio asmens viktimizavimas

Additional notes and information

Siekiant apriboti arba pašalinti bet kokį antrinės viktimizacijos pavojų, aukai privalo būti suteiktos specialios konsultavimo, paramos ir pagalbos paslaugos, taip pat bendrosios procedūrinės ir paslaugų teikimo teisės, įskaitant informavimo teises, pagarbą aukos orumui per apklausą (susilaikant nuo veiksmų, kurie gali sukelti aukos antrinę viktimizaciją tyrimo metu), anonimiškumą tam tikroms aukoms, tam tikrų apklausų vykdymą už uždarų durų, aukų atitvėrimą nepermatoma uždanga nuo kaltinamojo liudijimo metu, pareigūnus, kurie specializuojasi aukoms aktualiais klausimais ir t.t.