Description

Mis tahes vägivalla- ja inimkaubandusteo ohvri ohvristamine

Additional notes and information

Teisese ohvristamise riski piiramiseks või vältimiseks tuleb ohvrile pakkuda nõustamis-, tugi- ja abiteenuseid, selgitada menetlusõiguseid, austada ohvri väärikust küsitlemise ajal (hoiduda tegevustest, mis võivad uurimise ajal põhjustada teisest ohvristamist), võimaldada teatud ohvritele anonüümsust, tagada teatud juhtudel kinnised istungid, varjata ütluse ajal ründaja eest, ohvritele spetsialiseerunud ametnikud jne.