Description

Необавезна или обавезна родно осетљива (родно одговорна) медијација односи се на методе решавања спорова путем средстава која нису судске одлуке, а која могу боље служити женама које траже правду, посебно пружајући већу флексибилност, смањујући трошкове и одлагања и обезбеђујући да жртве нису подвргнути секундарној виктимизацији.

Additional notes and information

Према Конвенцији о спречавању и борби против насиља према женама и насиља у породици и релевантним међународним стандардима, употреба обавезног посредовања и мирења у случајевима родно заснованог насиља према женама није прикладна и треба је забранити. То је зато што медијација није увек родно осетљива и можда неће подједнако служити потребама жена и мушкараца.