Description

Оснаживање жена је процес којим жене стичу моћ и контролу над својим животима и стичу способност за доношење стратешких избора.

Additional notes and information

Оснаживање жена има пет компоненти: женски осећај сопствене вредности; њихово право на избор и одређивање избора; њихово право на приступ могућностима и ресурсима; њихово право да имају моћ контроле сопственог живота, унутар и изван куће; и њихову способност да утичу на правац друштвених промена да створе праведнији друштвени и економски поредак, на националној и међународном нивоу. У том контексту, образовање, обука, подизање свести, изградња самопоуздања, проширење избора, повећани приступ ресурсима и контрола над њима, и акције за трансформацију структура и институција које јачају и увећавају родну дискриминацију и неједнакост важни су алати за оснаживање жена и девојака у захтевању својих права.