Description

Процесът, в който жените добиват власт и контрол над собствения си живот и способност да правят стратегически избори.